with No hi ha comentaris

Aquest any és el primer que es fa un congrés d’entitats a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat amb l’objectiu de crear una xarxa associativa. ALISE vam participar per a formar part d’aquesta xarxa!

Leave a Reply