with No hi ha comentaris

AELH, Bruixes i ALISE van decidir formar una coordinadora per donar-se suport entre les diferents activitats com a entitats. Amb aquesta escola les associacions van fer una sèrie d’activitats formatives i, a més a més, es fa ver el primer congrés de CEP on es va fer el canvi de la junta de les tres entitats.

Des d’ALISE el taller de formació va consistir en un taller de “Teatre” per treballar les discriminacions. Els participants van representar diferents situacions en les quals quedaran reflectides diversos tipus de discriminació. Es va representar les diferents escenes i de manera participativa es va analitzar que hi ha succeït, es van comentar amb ells per trobar-hi una solució a la situació de discriminació.

escola tardor_teatre

El segon dia de l’Escola de Tardor les diferents entitats juntament amb els diferents membres de la mateixa vam planificar el calendari anual d’activitats a fer, a més de preparar una proposta de junta presidencial de l’entitat. Després de presentar el calendari i la nova junta per a l’entitat es va presentar tots els membres CEP, la Coordinadora d’Entitats Progressistes. 

JUNTA ALISE 2016
JUNTA CEP 2016

Leave a Reply