with No hi ha comentaris

Aquest any pel Dia de la visibilitat Intersexual hem fet una xerrada-taller. Els objectius d’aquesta eren visibilitat el col·lectiu de persones intersexuals, formar amb els coneixements bàsics als assistents i fer-ho arribar a la màxima gent possible dintre de la nostra ciutat.

Leave a Reply