El significat d'ALISE

La primera associació de l'Hospitalet de Llobregat

ALISE i el seu significat

Al principi ALISE va ser creada com associació LGBTI per la llibertat sexual. Així, el nom d’ALISE no és més que les sigles d’Associació (A) per la Llibertat (LI) Sexual (SE).

ALISE LOGO
ALISE LGBTI

El logo d'ALISE LGBTI

Al principi ALISE va començar la seva trajectòria d’associació a Barcelona amb un logo de les seves sigles, que posteriorment es va canviar la seva tipografia per incloure les lletres ”Associació per la llibertat sexual”

ALISE i la seva inclusió

Hem d’entendre que ALISE va ser creada al 2015, just abans dels moviments inclusius per la llibertat de gènere a Barcelona. A ALISE es va entendre la magnitud del problema per inclourse ”I de gènere”, que es va quedar com a logo definitiu i nom definitiu de l’associació.

ALISE LGBTI